Rüyada düğün görmek

Bir düğünde bulunmak ve bu vesileyle verilen yemekten yemek üzüntü ve kederin gitmesine, düğün yemeği vermek, insanların işlerini üstlenmeye delalet eder. Mutluluğun geleceğini haber verir. Kendi düğününü görmek, uzakta yaşayan bir yakınınızdan kötü haber alacaksınız demektir. Mutluluğun geleceğini haber verir. Kendi düğününü görmek, uzakta yaşayan bir yakınınızdan kötü haber alacaksınız demektir. Rüyada düğün görmek mutluluğun işaretidir. Kendinizin evlendiğini gördüyseniz, uzakta yaşayan bir tanıdığınızdan kötü haberler alacağınız anlamına gelir. Kişinin hayatının renkli ve neşeli olacağına, türlü ilginç olaylarla karşılaşacağına işaret eder. Rüyasında çalgisiz ve eglencesiz yapilan bir dü-gün görmek, hayır, bereket, ferah ve sevinçtir, içkili, gürültülü, patirtili bir dügün görmek hayır değildir. Hele dügünde oyun olursa musibete delalet eder. Ebu Said El-Vaiz’e göre rüyada dügün görmek, dügün sahibi için musibettir. Dügüne davetli olan için yemek yoksa, nese ve sevinçtir. Kirmani’ye göre (RA): rüyasında bir dügünün işlerine memur olduğunu gören vefat eder ve cenazesinde akrabalari bu-lunmaz. Bir hastanin evinde dügün olduğunu görmek, o hastanin ölümüne delalet eder. “Çesitli çalgilardan bir kaçinin bulunduğu bir dügün görmekten ikrah ederim” diyor Kirmani . Çünkü, dü-günde çalip çagirmak musibet ve hüzünle yorumlanır. İbn-i Kesir’e göre dügün görmek cenaze ile tabir olunur. Kendisinin dügününü yaptığını görenin yakında cenaze töreni ya-pilir. Oglunu evlendirip dügün yaptığını ve çalgi çaldirdığını gö-ren, oglunun cenaze töreninde bulunur. Bir dügüne davetli olup, orada yemek yedığını gören, ölü için pisirilen yemekten yemis olur. Bir başka rivayete göre de bir kimse rüyada bir dügün yemeginde bulunsa veya bizzat kendisi bir dügün yemegi tertiplese, üzüntü ve kederin gitmesine ve halkın kendisine müracaat edecekleri bir rütbe ve makarna işarettir. Bazen de dügün yemegi, üzüntü, keder, el veya dille incitmeye işarettir. Ebu Said elVaizi demiştir ki rüyada dügün görmek, dügün sahibi için musibettir. Bir hastanin evinde dügün görmek, o hastanin vefatina işarettir. Bazı töbirciler demiştir ki, içinde Islama muhalif oyunlu dügün görmek, kötü bir rüyadir. Çünkü dügünde calip çagirmak musibet ve hüzün ile tabir edilir. Mutluluğun işaretidir. Kendi düğününüzü gördüyseniz, uzakta yaşayan bir akrabanızdan kötü haber alacaksınız anlamına gelir. Mutluluğun işaretidir. Kendi düğününüzü gördüyseniz, uzakta yaşayan bir akrabanızdan kötü haber alacaksınız anlamına gelir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın