Rüyada düğümlemek görmek

İp ve urgana düğüm atmak zöleşme ve anlaşmalara, bir düğümü çözmeyi başaramamak can sıkıntısına, onu çözmek üzüntü ve kederden kurtulmaya; düğümü başkasının çözüvermesi birinden görülecek yardıma yahut yönetimde bulunan birinden gelecek sıkıntıya, düğümüü çözmek arzu edilen şeyin olmasına yahut bir problemi halletmeye, bir şeyi düğümlemek bazen nikaha, ticarete, memuriyete ve gelecek bir faydaya delalet eder. Dügüm rüyası bir çok şekilde tabir olunur. Gömlegini dügümledığını gören, ticaret yapar. Bir ip üzerine dügüm atmak, din kuvvetine; mendili dügümlemek, hizmetçi sahibi olmaya; donuna dügüm vurmak evlenmege; iplik üzerine dügüm yapmak, içinde bulunduğu iste israr etmege delalet eder. Bu eşyadan biri üzerinde kendi yapmadigi halde dügüm yapildığını görmek, hükümet tarafından zorluga uğramaya; bir dügümün kendi kendine söküldügünü görmek, ümit etmedigi bir yerden kolaylik göreceğine işarettir. Dügmesinden ve kaybolmasından korkulan bir şey üzerine dü-güm vurup bağlamak iyidir. Bir hayvani yularindan veya ayağından bağlamak da hayra delalet eder. Bir başka rivayete göre de rüyada bir şeyi dügümlemek nikah kiymaya ve inciden gerdanliga işaret eder. Rüyada gömlege dügüm vurmak, ticarette sözlesmeye, urgana dügüm vurmak, borca, mendile dügüm vurmak, bir hizmetçiden fayda görmeye, kilota dügüm vurmak, nikah bagina, iplige dügüm vurmak, memuriyet veya ticaret gibi arzu ettiği bir şeyi kuvvetlendirmeye işarettir. Dügümlemek bir şeyi kolaylastirmaya işarettir. Dügümlemeye çalıştığı bir şeyi dügümleyemezse, bir seyin güçlesmesine işarettir. Dügümlenmis bir şeyi çözmek, arzu ettiği şeyi çözmeye işarettir. Bir kimse rüyada bir urgana veya bir ip ya da bir keseye dügüm vurduğunu ve onu çözmeye çalıştığı halde çözemediginden caninin sıkıldığını ve tanımadigi bir insanın onu çözdügünü görse, vuku bulacak sıkıntı ve kedere işarettir. Eğer dügümü çözerse Allah (C.C.) o kimseyi hatırına gelmedigi bir şekilde üzüntü ve kederden kurtarir. Bazen de dügümler, onlari gören kimse için yapilan sözlesme ve anlaşmalara işarettir

Yorum yapın