Rüyada dil görmek

Rüyada dil görmek, duygusal ilişkilerinizde yaşadığınız sorunların yakın süre içinde çözüleceğinin işaretçisidir.

Rüyada dil görmek kişinin sözcüsü, vekili ve arabulucusuna, kötülük odağı kişi yahut kuruluşlara işaret eder.

Rüyada dilin uzaması hayasız söze, sözle gelecek belalara yorumlanır.

Rüyada dilini yutmak, olup bitene göz yumarak işinde kalmaya; dilde tüy bitmesi bir şeyi izahta acze düşmeye, şer işlemeye, dilin kesilmesi iddianın boşa çıkmasına, iş ve ticarette zarara uğramaya yahut yumuşak huyluluğa, dili ısırmak bir şeye öfkelenmeye, dilin çatallaşması söz hatası yapmaya, birkaç dili olduğunu görmek destek ve yardakçısının olmasına, dil esir olmaya tabir edilir.

Rüyada birinin dilini yalamak yahut öpmek onun görüş ve düşüncelerini benimsemeye, alimin dilini yalamak ilim tahsil etmeye, güzel dil, düzgün ve etkili konuşmaya, hayırlı elçiye, dilde görülen her çeşit çirkinlik ve hoş olmayan durum pişmanlık ve zarara, hayvan dili, aklı ve sağduyusu olmayan kimseye delalet eder.

Lisan insanın tercümanıdır.

Rüyada dilinin uzun olduğunu görmek bir kavgada küfürlü konuşacağına ve düşmanına üstün geleceğine delalet eder.

Dilinin bağlı olduğunu görmek, fa-kir olacağına, bir rivayete göre de düşmanına yenileceğine işarettir.

Bir kimsenin rüyasında iki dilinin olduğunu görmesi, iki ilim-de, iki sanatta, iki iste becerisi olduğuna işarettir.

Rüyada dilinin ağzına sığmayacak kadar büyümüş ve biçimsiz bir hale gelmiş olduğunu görmek, namuslu insanlara dil uzatmaya; dilinin ağzından sarkmış olduğunu görmek, küfür ve yalana, dilinin üzerinde kil olduğunu görmek, çok yazı yazdığına delalet eder.

Bazı yorumculara göre konuşma, insanın ayıbını göstermeye delalet eder.

Bu yüzden rüyada dil görmek iyi değildir.

Rüyada kekeme olduğunu görmek ahlaksızlığına; kekemeliğinin geçtiğini görmek, ahlakının düzeldiğine; çok güzel ve açık konuştuğunu görmek, kolaylık göreceğine işarettir.

Dilinin ağzından dışarıya çıktığını görmek, fena söz söylemeye; dilinin elinde bulunduğunu görmek, eline bir fırsat geçeceğine; dilini ısırdığını görmek, pişmanlığa; diline baktığını görmek, dilini kötü sözden sakınacağına; dilinin siyah olduğunu görmek, sair veya yalancı olduğuna; sarı olduğunu görmek hastalığa delalet eder.

Dilde renk değişikliği hayra yorulmaz.

Bir başka rivayete göre de rüyada görülen dil, sahibinin tercümanı ve işlerini yürütendir.

Dil hata yapılan bir yerdir.

Bundan dolayı rüyada dilini hareket ettirdiğini gören kimse, bir hata yapar.

Eğer dilinde olan uzunluktan veya genişlikten yahut delil getirdiği zaman genişleme gibi bir durum görse, o kimsenin kuvvetli ve kudretli oluşuna ve düşmanlığında galip gelmesine işarettir.

Kavga ve münakasa yaparken dilinin uzun olduğunu görse, o kimsenin hayasızca sizi söylediğine işarettir.

Bazen rüyada dil uzunluğu, sahibinin edebiyatta emsallerine üstün geldiğine işarettir.

İki dili olduğunu gören kimse, kendisinde bulunan ilim, sıhhat ve delilleri artar, düşmanım yener Bir kimsenin rüyada dilinin tutulması ve onun için söz söylemek mümkün olmaması, o kimsenin başta kalmasına işarettir.

Rüyada bir kimsenin dilinde siyah kil bitmesi, hemen çıkacak bir kötülüğe, beyaz kil bitmesi de sonradan çıkacak kötülüğe işaret eder.

Dil güzellik, delil, gidişat ve işarettir.

Kişinin dili, kalemi yerindedir.

Dilinin göğe yükselecek derecede uzaması, zulmünden dolayı azledilmesine işarettir.

Dil, süt emen çocuk ve hilekâr bir kimseyle tabir edilir, kendi dilini kaybettiğim gören kimsenin, memedeki çocuğu ölür.

Mahkemesi olan bir kimse rüyada dilinin kesildiğini görse, o kimsenin delili boşa çıkar ve kendisi de zor durumda kalır.

Bazı tabirciler rüyada dilinin kesildiğini gören kimse, halim ve selim olur, dediler.

Bir kimse hanımının dilinin kesilmiş olduğunu görse, hanımının iffetli ve örtünmüş bir kadın olduğuna işarettir.

Bir kimsenin rüyada hanımının onun dilini kestiğini görmesi, hanımının ona saka yapmasına işarettir.

Rüyada bir fakirin dilinin kestiğini gören kimse, akılsız bir adam bir şey verir ve onun konuşmasını meneder.

Fakir bir kimse rüyada diğer bir fakir adamın dilini kestiğini görse, o kimse o adama kahreder.

Rüyada dilinin çenesine yapıştığını gören kimse, borcu veya emniyet edilip kendisine bırakılan bir mücevheri inkâr eder.

Bir kimse rüyada dilinde kıl bitmiş olduğunu görse, bu rüya, bazen de o kimsenin söyleyeceği şiire işarettir.

Halktan olan bir kimse rüyada dilini yediğini görse, o kimse söyleyeceği bir sözden dolayı pişman olur.

Eğer o kimse memur ise, dili ve iyi konuşması sayesinde insanların mallarını yer.

Rüyada dilini yiyen kimse çok sessiz, sinirine hâkim ve idareci bir kimse olur, dediler.

Rüyada memurun dilinin kesilmesi, vazifesinden alınmasına işarettir.

Rüyada bir şairin dilinin kesilmesi, onu kesen kimse tarafından o saire gelecek bir mala işaret eder.

Rüyada dilinin siyah olduğunu gören kimse, diliyle kendi milletine galip gelir.

Eğer bu rüyanın sahibi rezil insanlardan ise, onun yalancı olduğuna işarettir.

Korku halinde olan bir kimse rüyada dil görse, perişan olur.

Ve onun yaptığı işi koğuculuk yapan kimseye gizli kalmaz.

Rüyada dilini ısırdığını gören kimse, sinirlenmemeye çalışır.

Bazen bu rüya yemeğe fazla düşkün olmasına işarettir.

Dilinin iki parça olduğunu gören kimse, yalancı olur.

Bir kimse kendisinin birçok dili olduğunu ve kendisi de şerefli bir adam olmasa o kimsenin evladı ölür.

Bir kimse rüyada insanlar onun dilini yaladıklarını veya emdiklerini görse, onlar onun ilminden istifade etmeyi arzu ederler.

Dil, ailesinin işlerini görmek için tutulan hizmetçiye, işçiye, eve, dadıya, pis bir düşmana, meyvesi olan ağaca, hamile kalmayan hanıma, ondan zuhur edecek bir söze, rızka, yollar üzerindeki süprüntüye, eserleri aramaya ya da gizli şeyleri yerlerinden çıkaran kimseye işarettir.

Yahut dil, suçla itham edilen canilere, teftişe memur olan gardiyana yahut hapishanenin hizmetçilerine işarettir.

Bazen de hayvanin dili, hayvanin ölümüne veya hayatına işarettir.

Âlim bir kimse rüyada dilinin kesildiğini görse, o âlim mücadele ve tartışmada mağlup olur.

Bazen o âlimin hizmetçisi yahut talebesi ya da çocuğu ölür.

Zanaatkâr bir kimse rüyada dilinin kesilmiş olduğunu görse, o kimse işçi ve hizmetçisini veya ortağını kaybeder.

Bazen o kimse evini satar.

Bazen rüyada dilinin kaybolması, kendisine çoluk çocuğuna, akrabalarına yahut komşularına gelecek bir musibetten dolayı düşmanının adi geçen kimselerden iyiliğini kesmesine işarettir.

Bazen de rüyada bir kimsenin dilini kaybetmesi ve kesmesi hanımım boşanmasına veya bulunduğu yerden haber alamamasına veya o yerden rızkının kesilmesine işarete eder.

Bir kimsenin rüyada kesilmiş bir dil görmesi, yaralıların ölümüne yahut bir kimsenin izine düşüp arkası sıra gidene veya gizli şeyleri meydana çıkaran adama işarettir.

Bir kimsenin rüyada çokça dili bulunduğunu görmesi, o kimsenin malca, ailece veya ilimce ziyadeliğine işarettir.

Bazen de bu rüyanın sahibi muhtelif lisanları konuşur.

Bir kimsenin rüyada kendi diliyle beraber diğer bir dilin de bulunduğunu görmesi, o kimsenin koğucu olduğuna işarettir.

Allah-u Teala hakkında bilgiye mazhar olan kimsenin rüyada dilini kesmesi, sessiz kalmaya devam etmesinin Allah’a (C.C.) karşı şükrünü yerine getireceğine işarettir.

Bir kimsenin rüyada kendi diline baktığını görmesi, o kimsenin lisanim korumaya dikkat ve riayet etmesine işarettir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın