Rüyada diken görmek

Kaba ve sert yapılı insana, yeni ve yanlış inanç ve düşünce taraftarı kimseye, diken üzerinde oturmak tedirgin eden duruma, dikenin üzerine doğru çekilmek borcu olanlarca başkı altında tutulmaya, diken din ve dünyaya yarar ilmi olmayan cahil kimseye, dikken, muhafıza, koruma görevlisine delalet eder. Rüyada dikenler görmek, acıların zevklerle karışacağını simgeler. Kötü göz, nazar olarak yorumlanır. Kişi dikeni kopartıyorsa etkilenmeyecek demektir. Rüyada diken görmek iyi değildir. Diken görmek sizi çekemeyen kimselerin olduğuna ve onların sizin arkanizdan kuyunuzu kazdiklarina ve her vesile ile sizi alt etmege çalistiklarina yorumlanır. Bir başka rivayete göre de rüyada diken görmek, hasin ve şiddetli bir adama işarettir. Bazı tabirciler, diken, adamam savundugu yeni bir din veya fitnedir, dediler. Bundan dolayı kendisine diken batan bir kimse, fitneye düşer veya hoslanmadigi bir şey onu rahatsiz eder. Diken, dindende dünyadan da anlamayan cahil kişilere de işarettir. Bazı tabirciler, dikenin, keskinligine binaen, birtakim hastalık ve acilara, karısık ve birbirene girmis bulunmasina binaen işlerin durgunluguna, sertligine birden keder ve üzüntüye, aska ve kötü bir kimseden görülecek zulme, kadınlar dolayısiyle insana gelecek zararlara işaret eder, dediler.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın