Rüyada cemaat görmek

Cemaat ( topluluk) görmek, dünya hayatında tabi tutulduğu imtihanda rahmet ve mağfiret görmeye; cemaat görmek ödemisi geren borcu ödemeye ya da zarar-ziyana; üstü başı temiz, yüzleri nurlu cami cemaati görmek müslümanlar için kurtuluş ve hayır üzere topllanmaya; pejmurde kılıklı, laubali davranışlı cami cemaati görmek sahte dindarlığa ve müslümanların perişanlığana delalet eder. (Ayrıca bakınız; ınsan Topluluğu.) Rüyada insan toplulugunu gören kimseye Allahu Teala merhamet eder ve onu korur. Bazen cemaat, ödenmesi lazim gelen şeyi ödemeye, zarar ve ziyana işarettir. Bazen de cemaat görmek ve cemaatin hasta kimse yanina girdiğini görmek, korku ve şiddetlere delildir. Rüyada bir ölünün cemaat arasında görülmesi, ölünün magfiret edilip Hakkin rahmetine erismesidir.

Yorum yapın