Rüyada burun görmek

Burunda görülen mükemmellik ve güzellik dünyada iyi yaşamaya, burunda görülen noklanlık ve çirkinlik kişinin işindeki ve davramışlarındaki noksanlık ve çirkinliğe, burundan malum olan sıvının gelmesi kadri yüce bir insandan iyilik görmeye, burna sinek vss. girmesi sıkıntıya, burundan böyle bir şey çıkması evlad sahibi olmaya, burnundan konuşmak nimet ve mevkinin elden gitmesine, burundan içeri kan vs. gitmesi dünyalık gelmesine, çıkması ise mal kaybına, burnun büyümesi sermaye artmasına ya da makam terfiine, ıki burun ev içinde meydana gelecek tartışmaya, evin çocuğu yoksa iki çocuğa ya da iki kişinin tanıklığını destekler yönde ifade vermeye, burun uçunun kesilmesi ayıplanacak bir iş yapmaya, hastanın burun ucunun kesilmesi onun ölümüne, burna kötü bir şey kaçması kişinin öfke ve gazabını yenmesine, tanınmayan burun beklenmedik bir haber almaya delalet eder. İş hayatınızda ciddi ve güzel yenilikler olacak demektir. Burnunuza bir şey kaçması parasal bir zorluğa işaret eder. Burnunuzu delmek fena giden işlerinizin bir arkadaşınızın yardımıyla yoluna gireceğine işarettir. Burnunun akması sizden üst seviyede birinden bir iyilik göreceğinize yorumlanır. İş hayatınızda ciddi ve güzel yenilikler olacak demektir. Burnunuza bir şey kaçması parasal bir zorluğa işaret eder. Burnunuzu delmek fena giden işlerinizin bir arkadaşınızın yardımıyla yoluna gireceğine işarettir. Burnunun akması sizden üst seviyede birinden bir iyilik göreceğinize yorumlanır. İş hayatınızda hoş değişiklikler olacak. Burun güzel, şekilli ise kişi sağlığına kavuşur. Burnun küçüldüğünü, renginin koyulaştığını gören kişi ise sıkıntıya düşer. Danyal aleyhisselama göre; rüyada burun, mu-rat ve ömür uzunlugu ile tabir edilir. Burnundan sümük aktigini gören büyük ve kıymetli bir kişiden hayır ve menfaat görür. Burnundan sinek veya ona benzer bir seyin çıktığını görenin bir çocu-gu olur. Burnuna bir sinek veya benzeri bir seyin girdiğini görmek hayır değildir. Burnunda bir delik olup onunla burnunun asağıya çekildığını görmek rüya sahibinin alçak gönüllülügüne veya büyüklerden bir menfaat geleceğine işarettir. Burnunun nezleden aktigini gören kimsenin işleri baglanir, zorluga uğrar. Burnundan konuştuğunu görenin kismeti daralir. Burnundan kan gelmesi iki şekilde yo-rumlanir; rüya sahibi burnundan kan geldi derse, malı artacağına, başkası derse malının elinden çıkacağına işarettir. Burnunun kesildığını görmek beş şekilde tabir olunur; kendi veya evladı için sünnet, bulunduğu mevkiden asağı inmek, çabuk ölüm, bela, çocuğunun veya esinin ölmesi. Burnunun büyüdügünü görmek bir mevkide bulunuyorsa mevkiinin büyümesine, zengin ise malının daha da artmasına; fakirse zenginliğe; aksine burnunun küçüldügünü görmek, bu rüya-nin ziddina delalet eder. Bir başka rivayete göre de rüyada burun görmek, mal, evlat, baba, kardes, koca, arkadaş gibi insanların iftihar ettiği şeyler üzerine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bumunu güzel görmesi halinin güzelligine işaret eder. Rüyada burnun siyah veya küçük görülmesi, perisan olacağına ve birisine bugz etmesine işaret eder. Rüyada güzel koku koklamak, mevki ve itiban yüksek olmasıyla tabir edilir. Burnun altın veya demirden olduğunu görenin işlediği bir günah ve kusurdan kendisine bir belanin geleceğine işarettir. Rüyayı gören tüccar, burnu da altın vaya gümüş ise hürmet, izzet, marifet ve çok kazanç sahibi olur. Bazı kere burun rüyası, insana gelecek haber üzerine, bazen de kimsenin bilip muttali olamayacagi haberleri bilen bir casusun gelmesine işaret eder. Kötü bir seyin bumunda çıktığını gören kimsenin meslegi ise yaramaz hale gelir. Bazen burun, kendisinde yas ot ve çamur bulunan tepelere ve sel uğrayan yerlere işarettir. Bazen burun görmek, ahmaklik ve kibre ve kötü sözlere işaret eder. Bir kimse rüyada bumunun kisaldığım, sonra büyüdügünü veya egrildığını görse ahmakligina ve halk arasında kötülenmesine işaret eder. Bumunun uçunun kesilmis olduğunu gören kimsenin ölmesine veya kendisi ni halk arasında rezil edecek bir harekette bulunmasina işaret eder. Bunu gören hamile kadın ise, ya kendinin ya da çocuğunu ölmesi ile tabir edilir. Bumunun kanadığını ve bu kanin da elbisesine bulastigini gören kimsenin eline haram mal geçer. Eğer kati ve rüyayı gören de çocuğu varsa o haram mal çocuğa gelir. Rüyada bumuna halka geçirildığını gören ölür. iki tane burnu olduğunu gören kimsenin iki tane çocuğu olur. Yahut iki kişinin sahitliklerim temize çikarir ya da ev halkı ile aralarinda muhalefet ve anlaşmazlik zuhur eder. Rüyada burnunun kesildığını gören hasta ise ölür. Hasta değilse halinde degisiklikler meydana gelir ve malı elinden çikar. Bazı tabirciler, burun görmek, akrabaya işaret eder, demişlerdir. Bumunun olmadığıni görenin merhamet ve şefkati yoktur. Rüyada güzel koku kokladığını gören kimse sevinç ve rahatlığa kavuşur. Rüyayı gören erkegin hanımı hamile ise bir çocuğu olur. Bazı tabirciler, burun görmeyi ana ve baba ile tevil etmislerdir. Kötü bir seyin bumuna kaçtığını gören kimsenin kızginligi gider. İş hayatınızda önemli hoş değişiklikler olacak. İş hayatınızda önemli hoş değişiklikler olacak.

Yorum yapın