Rüyada bulut görmek

Rüyada bulut görmek, işlerin belli bir süre çıkmaza gireceğine, engelle karşılaşılacağına işarettir.

Rüyada görünce ürperti veren katran rengi, siyah bulut ilahi gazaba, şiddet ve fitneye, yağmur bulutu bolluk ve berekete, kümülüs türü beyaz bulutlar iyi amele, eve giren ve onun her tarafına yayılan bulut, ilim ve hikmetin, mal ve servetin ev halkının tamamına ve gelecek nesillere geçerek devam etmesine işaret eder.

Rüyada eve bir bulut parçasının girmesi oraya ziyarete gelecek salih ve kadri yüce bir insana, bulutu tutup yere indirmek yüksek ilme, üstün bir dereceye ermeye yorumlanır.

Rüyada bulutun gölgesinde olduğunu görmek, o yılı bolluk ve bereket ile geçirmeye, buluttan elbise dikip giymek ilim, hikmet, refah ve diğer dünya nimetlerine işarettir.

Rüyada bulutun üzerine binmek saliha bir kadınla evlenmeye, evli ise hacca gitmeye ya da arzu ettiği hayra ermeye, başın üzerinde görülen bulut yüce mertebeye, insanlara etki yapan hak ve doğru söze işarettir.

Rüyada üzerinden bir bulut geçmesi sözünde duran keremli bir insandan iyilik görmeye, buluttan bir parça almak mal ve mülkün artmasına, bulutun üzerine binmek değişik ilimlere ve mutluluğa, bulutun bir kimseye doğru yönelmesi her türlü hayırlı müjdeye işaret eder.

Rüyada bulutun üzerine ev yapmak ilim ve hikmetle birlikte mala, bulut olup kendinden yağmur yağdığını görmek insanlara ilminden ve irfanından gelecek faydaya, bulutun yere düşmesi şiddetli yağmura, sel felaketine ve düşman istilasına tabir olunur.

Rüyada, bulutun güneşi örtmesi devlet başkanının ölümüne, azline, devrilmesine ya da onu yönetimden düşürecek bir yenilgiye, bulut toplamak, onları yüklenmek yahut onlarla konuşmak ilim ve hikmet sahibi olmaya yorumlanır.

Koyu yağmur bulutları, problemlere, kara bulut karşılaşılacak zorluklara, bulutlardan yağmur yağıyorsa, bolluk ve berekete işaret eder.

Başın üstünden bir bulut geçmesi üst seviyede saygın birisinin sizi destekleyeceğine, renkli bulut mutlu bir hayata Açık renkli bulutlar, sorunların aşılmasına başarıya ulaşılacağına yorumlanır.

Koyu yağmur bulutları, problemlere, kara bulut karşılaşılacak zorluklara, bulutlardan yağmur yağıyorsa, bolluk ve berekete işaret eder.

Koyu renkli bulutlar, sorunlara ve hastalığa işarettir.

Açık renkli bulutlar arasında güneş ışınları gördüyseniz, sorunların ardından gelen başarıyı gösterir.

Rüyada başının üzerinde bir bulut parçası görenin makamı yüksek ve sözü dinlenir olur.

Rüyada üstünden bir bulut geçtiğini gören, itimat edilecek bir adamın yakın bir arkadaşı olur ve ondan fayda görür.

İbn-i Şirin’e göre havada bulutların öteberiye gittiklerini gören, ilim adamları ile sohbet eder.

Bu rüyayı gören bir devlet büyüğü ise, yabancı memleketlere elçi gönderip haberleşmek isteyeceğine işarettir.

Evine bir bulut parçasının girdiğini gören, bir bilgini evine misafir eder.

Havada bir bulutu tutup yere indirdiğini gören alim olur.

Büyük bir mertebeye erer.

Kendisini bulutların içinde gören o sene çok hayır ve bereket içinde yaşar.

Buluttan elbise dikip giyindiğini görmek, ilim sahibi olmaya, nimet ve bolluğa kavuşmaya işarettir.

Gökyüzünü bulutların kapladığını ve yağmur yağdığını görmek o yer halkının zahmet ve meşakkat çekeceklerine işarettir.

Kirmani’ye göre bulutları topladığını yahut yüklendiğini veya onlarla konuştuğunu görmek, ilim, bolluk ve mutluluğa kavuşmaya delalet eder.

Bulutlar önünde olup, onları toplayamadığını gören, bilginlerle arkadaş olur fakat onlardan faydalanamaz.

Siyah ve korkunç bulut görmek, o yer halkına Allah’ın (C.C.) gazabına işarettir.

Evinde bir bulutun yayıldığını görmek, ev halkı arasında bilginin ve zenginliğin oluşuna delalet eder.

Ismail El-Esas’a göre korkunç siyah bir bulut görmek şiddet ve zarurettir.

Yağmur bulutu, bereket, hayır ve ucuzluktur.

Buluttan bir kısmını aldığını görmek, mal ve mülkünün artacağına işarettir.

Bulutun üzerine bindiğini görmek, çeşitli bilgilere ve mutlu olmaya delalet eder.

Bulutun kendisini karşıladığını görmek, emniyet, adalet, müjdeye delalet eder.

Bulutların yere düştüğünü görmek, şiddetli yağmurlar ve seller ve çekirge baskınına veya o yeri düşman alacağına işarettir.

Bulutun güneşi örttüğünü görmek, devlet başkanının ölümüne veya yenilgisine veya çekilmesine delalet eder.

Caferi Sadık’a göre; rüyada bulut görmek dokuz şekilde tabir olunur; hikmet, başkanlık, devlet büyüklüğü, rahmet, namusluluk, azap, yokluk, bela ve fitne.

Bazılarına göre; bulut rahmete işarettir.

Rüyada gökyüzünde bir bulut görmek ve o bulutun her gittiği yere kendisi ile birlikte hareket ettiğini görmek, bilmediği ve beklemediği bir yerden büyük bir mirasa konacağına delalet eder.

Bulutun renk değiştirdiğini görmek, hayatında beklemediği değişikliklerin olacağına işarettir.

Bulutun gökyüzünü kapladığını ve gökten yağmur yerine kar yağdığını görmek, o yere bir felaketin geleceğine delildir.

Buluttan yağmur yerine süt yağdığını görmek, bereketli bir yılın geleceğine, bal yağdığını görmek, mutlu günler yaşanacağına yorumlanır.

Kendisinin bir bulut üzerine binerek gökyüzünde gezinti yaptığını görmek, dini inancının kuvvetli olduğuna işarettir.

Bir başka rivayete göre de rüyada bulut, halkın hayat ve kurtuluşu olan İslam’a işaret eder.

Bazen bulut, kendisinde mevcut olan lütuf ve hikmete binaen, ilim ve hikmete işaret eder.

Bazen bulut, askerlere, arkadaşlara, bazen de yiyecek ve giyecek gibi su ile biten şeyi tasimasindan dolayı deveye işaret eder.

Bazen de gemilere, bazen hamile kadınlara veya yağmura işaret eder.

Eğer bulut siyah olursa onunla beraber ses veya yıldırım bulunursa devlet başkanının vergi almasına, işkence ve emirlerine işaret eder.

Bir kimse rüyada evinde bir bulut görse yahut odasında kendi üzerine bir bulut inse, eğer o kimse inançsız ise Müslüman olur.

Mümin ise nimete nail olur.

Yahut çocuk istiyorsa hanımı hamile olur.

Ya da karada yük arabası denizde gemisi varsa, onlar gelirler.

Bulutların üstüne bindiği gören kimse, saliha bir kadınla evlenir.

Yahut arzu ve isteği varsa yolculuk ve seyahat eder ya da hacca gider.

Kendisinde bu arzular olmayıp ilim talep ediyorsa, ilim ve hikmetle şöhret bulur.

Halkın suya muhtaç olduğu bir zamanda birbirini takip eden yağmur bulutlarının gelmesi, onlarda azaba dair bir işaret ve alamet yoksa o yere halkın gelmesini beklediği bir vali gelir.

Yahut oraya askerler gönderir veya gelir.

Eğer bulutlar yere, evlere, harmanlara yahut ağaç ve bitki örtüsü üzerine inse, sel ve yağmur çekirge veya serçe kuşlarının meydana çıkmasına işaret eder.

Bununla beraber mezkur bulutlarda kati ve şiddetli rüzgar, ateş, tas, yilan ve akrep gibi üzüntü ve kedere işaret eden hoslanilmayacak şeyler var ise, o yer halkı aleyhinde meydana gelecek, onlari yerlerinden çikaracak yağmaya yahut yolculuklarinda vefat eden bir takım kimselerin ölüm haberlerinin onlara gelmesine işaret eder.

Ya da onlara yüklenecek güç tekliflere ya da onların nebatat, hububat ve maisetlerine zarar ve ziyan getirecek çekirgelere veya vebaya ya da onların arasında yayilacak ve ilan olunacak bidat mezheplere işaret eder.

Bazı tabirciler, bulut güçlü bir vali, şefkat ve merhametli devlet adamı veya alim bir kimsedir, dediler.

Bir kimse rüyada bulutlara kanstigini görse, vasfettiğimiz milletten bir kimse ile arkadaşlik yapar.

Bulutu yedığını gören kimse, bir adamdan helal mal ve hikmetli bir şeyle menfaati enir.

Bulutlari topladığını gören kimse, vasfedildiği gibi bir adamdan hikmete nail olur.

Buluta malık olduğunu gören kimse, hikmet ve mülke nail olur.

Bir kimse rüyada buluta karissa ve ondan birsey almasa, o kimse alimler ile oturur.

Onlarla sohbet eder, onlann ilimlerinden birsey almaz.

Buluta bindiğini gören kimsenin, işi ve sansi yüce, hikmette kadri yüksek olur.

Çocuğunun buluttan olduğunu görse, onun dünyası hikmettendir.

Dünyasının bulut olduğunu görse, çalışma ve hayreti hikmetle olur.

Eğer bulut siyah olursa, büyüklükle beraber hikmet, mürüvvet ve sevinçtir.

Bulutla beraber sıkıntı ve korku varsa o kimseye hakim ve kuvvetli bir adam tarafından korku ve sıkıntı erişir.

Bulut üzerine bir ev yaptığını görse, o kimse hikmet ve yükşeklikle beraber helalinden dünyaligina nail olur.

Bulut üzerine bir kösk yapsa, istifade edecegi bir hikmet sebebiyle günahlanndan kaçinir.

Hayirlara ve Cennet’te kösklere nail olur.

Elinde yağmur yağan bulut olduğunu görse, yine hikmete nail olur.

Usanindan hikmetli söz çikar.

Kendisinin bulut olduğunu görse ve halka yağmur yağdirsa kendisi mala nail olur, halk da onun malından istifade eder.

Bulutun yükseldığını ve üzerine altın yağdirdığını görse, o kimse hikmetli bir adamdan dünya işlerine ait terbiye ögrenir.

Yagmur olmayan bulutu görmek, valilige layik olan kimse için insaf ve adaletsiz bir vali olduğuna işaret eder.

Tüccar olan kimse için satacagi veya zimmetinde olacağı bir şeyde Hakka riyayetsizlik eder.

Alim ise, ilminde kiskanç olur.

Zanaatkar ise, meslegini devamlı ve iyi yapar.

Rüyada gökten bir bulutun indığını genişleyerek her tarata yağmur yağdirdığını görse, devlet başkani o yere adaletli bir kimseye vali eder.

Eğer bulut siyah olur veya yağmur yağdinrsa, vali adaletli olur.

Bazı tabirciler, eğer bulutu vaktinde görürse, o kimse hayır, bereket, nimet ve mala nail olur, dediler.

Bulutu vaktinde ve yağmur yağdirdigi halde görse, Allah-u Teala Hazretler (C.C.) o sehirde rızkı geniş eder.

Eğer halk kitlik halinde iseler, Allah-u Teala (C.C.) onlann rızkı geniş eder ve kitligi kaldinr.

Yagmursuz siyah bir bulut görse, o kimse menfaata nail olur.

Bazen bulut şiddetli soguga veya mahzunluga işaret eder.

Mevsimsiz kirmizi bulut görse, o sehire veya mahalle halkına bir sıkıntı, fitne veya hastalık isabet eder.

Eğer gögü yerden gökyüzüne kalktigini ve sehir üzerine gölge ettiğini görse, hayır ve bereket işaret eder.

Rüyayı gören yolculuk yapmak istiyorsa onun istegi yerine gelir, yolculuğundan salimen döner.

Eğer nesesiz ise, sevinçten arzu ettiği şeye erişir.

Bulutu karanlık olarak görse, üzüntü ve kedere düşer, onun üzerine bütün işleri yoluna girer.

Rüyada görülen beyaz bulut, iyi amele işaret eder.

Yeryüzünden göge yükseldığını gördügü bulut, yolculuğa işaret eder.

Yolculukta bulunan kimse hakkında, onun yolculuğundan dönmesine ve gizli şeylerin meydana çıkmasına işaret eder.

Kirmizi bulut, issizlige, karanlık bulut üzüntü ve kedere, siyah bulut şiddetli soğuğa yahut üzüntüye, bazen de kirmizi bulut, o sehre girecek askere ve hilekara işaret eder.

Bir kimse rüyada buluttan bir şey aldığını görse ilim ve hikmetten büyük bir şeye erişir.

Yahut ziraat ve arazisi fazla olur.

Buluta bindiğini yahut bulut üzerinde yürüdügünü görse, o kimse bütün hikmetleri idrak eder.

Bulutun kendisini karşıladığını gören kimse, iyi amele, adalete, sevinmeye her türlü üzüntü ve kederden kurtulup rahata kavuşmaya işaret eder.

Rüya sahibi fesatçi kimse ise, o kimseye erisecek azaba işaret eder.

Bir kimsenin rüyada bulutun günesi örttügünü görmesi devlet başkanina isabet edecek tehlike ve hastalığı veya görevinden azledilecegine işaret eder.

Bulut üzüntü, sıkıntı veya korukularin gitmesine, iyiliklerin meydana çıkmasına işaret eder.

Koyu yağmur bulutları, sorunlara, yağmur yağıyorsa bu, bolluk ve bereket anlamına gelir.

Açık renkli bulutlar, sorunların üstesinden gelip başarıyı elde edeceksiniz demektir.

Rüyada başınızın üstünde bir bulut olduğunu görmek; büyük bir mevkiye yükseleceğinize, koyu renk bulut; sıkıntı içine gireceğinize işarettir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın