Rüyada beşik görmek

Bekar için sevince, kadın için çocuğa, ıçinde uyuyan yetişkin insan için dar eve, beşik satın almak ya da sevinçle içinde bulunmak rahatlığa, şefkatli kadına, oğul evladına delalet eder. Beşiğin içinde güzel bir bebeğin yatıyorsa bu, zenginliğe ve şansa yorumlanır. Beşik sallamak ise hastalığın habercisidir. Beşiğin içinde güzel bir bebeğin yatıyorsa bu, zenginliğe ve şansa yorumlanır. Beşik sallamak ise hastalığın habercisidir. Beşiğin içinde güzel bir bebeğin yattığını gördüyseniz zenginliğe ve şansa işaret eder. Beşiği sallamak ise hastalığın habercisidir. Yeni ve başarı verecek bir konudur. Veya bir meslekle ilgili müjde de olabilir. Rüyada bir besik yaptığını veya satın aldığını ya-hut birinin kendine bir besik hediye ettiğini gören, eğer erkek veya kadın, bekarsa evlenir, evli ise bir çocuğu olur. Bir besigi sattigini veya diğer birine verdiğini yahut kirip attigini gören, erkekse karısıni boşar, kadınsa kocasından ayrılır, yahut çocuğunu evinden kovar. Süleyman El-Hüseyniye göre; rüyada besik yapmak, al-mak, kendisine hediye edilmek hayırdir. Ese, evlada delalet eder. Besigi kirmak, satmak ve başkasına vermek hayırlı değildir. Çün-kü bosanmaga, ayrılmaga evladına karşı şefkatsizlige işarettir. Aldigi veya yaptığı besik madenden ise, her ne madenden olursa olsun, dogacak çocuk erkek; besik tahtadan ise kızdir. Besigin kendi kendine kırıldığını görmek, çocuğunun ölümüne; yapmakta olduğu besigi tamamlayamadığını görmek, karısınin ayrılacağına delildir. Bir çocuğu besige yatirip salladığını gören, evlat ve ailesine iyi davranip hizmet ve yardımda bulunur. Çocugu besikten çi-kardığını gören, ailesine ve akrabalarina karşı hizmet ve yardım-da ve onlara karşı gösterdigi şefkatte kusur eder. Kendisini besikte görmesi veya besigi satın alması onun, ayeti kerime işaretince, hayır ve berekete kavusacağına, eliyle birçok hayrat ve iyilikte bulunacagi anlamına gelir. Besik bazen de huzur içinde bir aileye veya şefkatli bir anneye de işarettir. Besik erkek için tasa, hüzün ve hapistir. Besikte uyu-mak, darlik içinde bulunan bir aileye, bekar için evlenmeye, kadın için çocuğa yorumlanır. Bir rivayete göre; rüyasında besik gören evli ise eşi gebe kalır, eşi hamile ise erkek çocuk dogurur. Bir besikte olduğunu ve salsallandığını gören, çocuk tabiatli olup küçük çocuklar gibi hareket eder. Bir besigi salladığını gören, çocuğunu iyi yetistirmege çali-sir. Es-Salimiye göre; besik görmek, sevinçle yorumlanır. Kim olduğu bilinmeyen ve üzerinde yatak bulunan bir besik görmek hayırlıdır. Bir başka rivayete göre de rüyada bir besik satın aldığını veya besikte olduğunu gören kimse, hayır ve berekete nail olur. Kendi eliyle hayır ve iyilik meydana gelir. Bazı töbirciler, bu rüya rahatlığa, erkek çocuğa, şefkatli bir kadına ve küçük çocuğa işaret eder, dediler. Besik, erkekler için üzüntü veya hapis yahut rüyada besikte uyuyan kimse için dar bir evdir. Besik, bekar için sevinç, kadın için çocuktur. Bazen besik görmek, üzüntü, keder, sıkıntı ve aglamaya işaret eder. Bazende besik, türkü söylenip raks edilecek yeriere işaret eder. Bazen besik düşmanlik, mücadele ve münakasa yapmaya, bazen de ceset ve tabuta işaret eder. Beşiğin içinde güzel bir bebeğin yattığını gördüyseniz, bu, zenginliğe ve şansa işaret eder. Beşiği sallamak ise hastalığın habercisidir. Beşiğin içinde güzel bir bebeğin yattığını gördüyseniz, bu, zenginliğe ve şansa işaret eder. Beşiği sallamak ise hastalığın habercisidir.

Yorum yapın