Rüyada arafatta vakfeye durmak görmek

Rüyada Arafat’ta vakfeye durduğunu gören kimsenin, haline göre rütbe ve makamının hayırdan şerre veya serden hayra dönüşür. Bazen de o kimse, es veya mesken gibi şeylerden ayrılır.

Arafat’ta vakfeye durmak, bazen görüşemediği bir dostu ile bir araya gelmeye gerek kavim ve kabilesinden olsun ve gerekse yabancı bulunsun yanına gelen kimse ile ünsiyet (ahbaplık) ve ülfet (kaynaşma) peyda etmeye işaret eder.

Bazen de bu rüya, düşmanının o kimseye galip gelmesine delalet eder.

Eğer o kişi zaten dostundan ayrılmış ve düşmanının kahrına uğramış ise izzet ve şerefe erişir. Ayrıldığı dostu ile buluşur. Düşmanına galip gelir.

Rüyasında Arafat’ta vakfeye durduğunu gören kimse eğer günahkârsa tövbesi kabul olur. Gizli bir işi varsa meydana çıkar. Rüyada yürüyüp ve hareket ettikten sonra bir yerde durmak, bazen işinin durgunluğuna, bazen de hastanın şifa bulmasına ve özel işlerinin başında durmasına delalet eder.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın