Rüyada almak ve satmak görmek

Rüyada almak ve satmak görmek yani bir şey aldığını veya sattığını görmek, keyfi bir şekilde namazı terk etmeye tabir edilir.

Rüyada bir satıcı görmek veya bir şey satmak, yalan yere yemin etmeye yorumlanır.

Rüyada iplik satıcısı görmek yolculuğa işaret etmektedir.

Rüyada tuz satıcısı görmek gümüş mala işarettir.

Rüyada bir şeyi para yahut başka bir şey karşılığında almak ve satmak artan ve devam eden rızka işaret eder.

Rüyada bir şey satmak, sattığı şeyden kurtulmak şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada bir şey almak, o şeye rağbet etmeye ve değer vermeye tabir edilir.

Rüyada kötü bir şey satıp yerine daha iyi bir şey almak, manevi rütbe ve makam olarak yorumlanır.

Rüyada iyi bir şey satıp onun yerine kötü bir şey aldığını görmek, rüya sahibinin sonunun kötü olmasına dalalettir.

Rüyada kendinin satıldığını yahut bir cariye satın aldığını görmek, hayra ve nimete ermeye yorumlanır.

Rüyada hür bir kimsenin satıldığını görmek; devlete ve hayırlı sona tabir edilir.

Rüyada kendine yararlı bir şey satın almak, hayır ve berekete delalet eder.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın