Rüyada aksırmak görmek

Rüyada aksırmak görmek, rüyayı görenin emin olamadığı, şüpheyle yaklaştığı bazı şüpheli şeylerin açığa çıkmasına tabir edilir.

Rüyada aksırdığını görmek, sıkıntıda olanın sıkıntılarının bertaraf olmasına ve bütün sıkıntılarından kurtulmasına yorumlanır.

Rüyada aksırdığını gören bir fakir, herhangi bir yerden dünyalık bir yardım alacak demektir.

Aksırmak, insanlardan gelecek dünyalık yardımla veya başka bir şeyle borcun ödenmesine yorulur.

Rüyada birinin aksırdığını ve ona Yerhamükellah veyahut çok yaşa dediğini görmek insanlara yardım etmeye ve bundan sevap kazanmaya delalet eder.

Başka bir rivayete göre de rüyada aksırmak, hapşırmak gibi şeyler gören kişi göze gelmiş demektir.

Rüyada aksırmak, bir uyarı olarak algılanmalıdır. Rüyanızda sık sık aksırdığınızı görmek, tasarladığınız bir işi yapmak için iyi düşünmeniz gerektiği konusunda ciddi bir uyarıdır.

Yanında bir başkasının aksırması o kimsenin iyi bir yolda olmadığını gösterir.

Bir başka rivayete göre de, aksırık kötü bir haberle de tabir olunur.

Bir rivayete göre aksırmak kanaattir. Rüyada aksırdığını gören Allah-u Teala’ya çok hamd eder ve O’nun rahmetine nail olur.

Aksırmak bazı rüya yorumcularına göre, hastalıktan şifaya ve sonrasında uzun bir ömre delalet eder.

Peş peşe bir kaç kere aksırdığını gören kimsenin ömrü uzun olur ve çok uzun yıllar boyunca yaşar.

Bir hasta rüyasında arka arkaya aksırdığını görse, iyileşir. Sağlam bir adamın ise aksırdığını görmesi onun hasta olmasına işarettir.

Bir başka rivayete göre de rüyada aksırmak, şüphe edilen şeyin açıklık kazanmasına işaret eder.

Rüyada aksırmak, hasta için ölüme veya kendisini muzdarip edecek kedere işaret eder.

Rüyada aksıran kimse sıkıntı içinde ise kurtulur, fakir ise kendisine hayırsever birileri tarafından yardım edilir.

Eğer rüya sahibi borçlu olursa, borcunu ödemeye çalışır.

Bazen aksırmak nezleye işaret eder. Eğer rüyayı gören nezleli ise nezle hastalığından kurtulur, şifa bulur.

Rüyada aksırmak, şüphe edilen şeyin vuzuha (açıklığa) kavuşmasına delalet eder.

Rüyada aksırdığını gören kimse, şüphelendiği bir şeyi kafi olarak bilir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın