Rüyada af görmek

Rüyada birisini affettiğinizi görmek, işlediğiniz sevaplardan dolay Allah’ın sevgili kullarından birisi olduğunuzu size müjdeler.

Rüyada af dilemek, bir haksızlığa uğrayacağınız ve bundan duyacağınız üzüntü duyacağınız anlamındadır.

Rüyada affetmek, kişinin bir hayır işleyeceği, birini sevindireceği ve sevaba gireceğine işarettir.

Rüyada af dilemek ise kısa bir süre sonra güç duruma düşüleceğine işarettir.

Rüyada affetmek büyüklüge işarettir.

Rüyada bir kimsenin yaptığı bir hatadan dolayı af diledığını ve onu affettiğini görmek, herkese karşı iyi kalpli olduğunuza işarettir.

Sizin işlediğiniz bir çok suçtan dolayı affedildiğinizi görmeniz, hatali şekilde davrandiginiza ve bu hatayi mutlaka düzeltmeniz gerektiğine delalet eder.

Rüyada bir mahkeme salonunda hakim karşısinda iken bir suçundan dolayı affedildiğini görmek, Allah-u Teala tarafından günahlarının affedildiğine delalet eder.

Kendisinin bir başkasını affettiğini görmek, o kişiden bir hayır ve iyilik geleceğine; yaptığı bir kabahatten dolayı anne veya babasının kendisini affettiğini görmek, anne ve babasına karşı itaatinin gevsediğine ve tövbe etmesi gerektiğine işarettir.

Bir başka rivayete göre de cezaya müstahak olan günahkar bir kimsenin rüyada Allahu Teala tarafından suç ve kusurlarinin affedildiğini görmesi, o kimsenin, dogru birisi olduğuna veya kefaret vermesine işaret eder.

Rüyada affetmek iyidir.

Bir suçlunun kabahatini affettiğini gören, cenabi Hakkin magfiretini çeken bir iş işler.

Bazı yorumcular, bir kabahatlinin kabahatini affetmek, ecir ve sevaba nail olmaya delalet eder, demişlerdir.

Bazılarına göre; rüyada size kötülük yapan bir kimseyle baristiginizi ve onu bu hareketlerinden dolayı affettiğinizi görmeniz, size karşı islenen maddi bir hatadan dolayı bir hayli zarara girdiğinize, fakat bunu yapan kimsenin maddi durumu zararinizi karşılayacak durumda bulunmadigi için ondan bir şey istemediğinize bu şekilde bir büyüklük gösterdiginize delalet eder.

Bir başka rivayete göre de rüyada bir yaptığı suç ve kusurunu affettiğini gören kimse, Allah-u Teala’nin affina mazhar olacak bir amel yapar.

Bir kimse, başka bir kimseyi kendisinin kusurunu affettiğini görse, o kimsenin ömrü uzun olur ve yüksek mertebeye erişir.

Suçluyu cezalandirmaya gücü yeten bir kimsenin rüyada onu affetmesi, o kimsenin Allahu Teala dan korku ve hasyet (çekingenlik) üzere bulunduğuna işaret eder.

Rüyada kusuru affedilen kimsenin, ömrü uzun olur ve himaye edilir.

Rüyada af görmek mağfirettir.

Bir kimse rüyada kendi kusurunu Allahu Teala veya Pemgamberin (S.A.V.) Efendimiz’in atfettiğini görse, o kimsenin tevbe ederek hidayete erisecegine ve akibetinin güzel olacağına işaret eder.

Bir kimse, başka bir kimseyi kendisinin kusurunu affettiğin görse, o kimsenin ömrü uzun olur ve yüksek mertebeye erişir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın