Rüyada Adem Peygamber görmek

Rüyada ilk insan ve ilk peygamber olan Adem Aleyhisselam’ı görmek değişik şekillerde tabir edilir.

Rüyada Hz. Adem’i görmek; günah işleyip sonra tövbe etmeye, bir büyüğüne karşı gelmeye, onunla konuşmak ilim sahibi olmaya yorumlanır.

Rüyada Hz. Adem’i görmek; düşmanının sözüne kanarak aldanmaya ve zarara uğramaya, dünyada ilk rüya gören ve bunu ilk defa yorumlayan o olduğu için tabir ilminde başarılı olmaya işaret eder.

Rüyada Hz. Adem’i görmek; hacca gitmeye ve dostları ile bir araya gelmeye, uzak yerlere yolculuk yapmaya delalet eder.

Rüyada Adem peygamber niyetine kutsal bir kişi görmek, o dönemde olmasını istediği birçok şeyin gerçekleşeceğini belirtir.

Hz. Adem dünyada ilk rüya gören ve bunu ilk defa yorumlayan olduğu için tabir ilminde başarılı olmaya, hacca gitmeye ve dostları ile bir araya gelmeye, uzak yerlere seyahate çıkmaya işaret eder.

Rüyada Adem peygamber niyetine kutsal bir kişi görmek, o dönemde olmasını istediği birçok şeyin gerçekleşeceğini belirtir.

Rüyasında Adem (A.S.)i gören kimse bir günah islemiştir. Bu günahından tövbe etmesi gerekir.

Bazı tabirciler demiştir ki, Hz. Adem’i gören düşmanlarının sözüne aldanarak mağdur olur bir müddet sonra tekrar rahata kavuşur.

Hz. Adem’i görmek, hacca ve ahbapları ile bir araya gelmeye, bazen de neslin çogalmasına işaret eder.

Rüyada Hz. Adem’i görmek, hata yapmaya işaret eder.

Bazen de rüya sahibinin kız evladından ziyade erkek evladı tarafından rızıklanmasına işaret eder.

Rüyayı görenin gözleri ağrıyorsa bundan kurtulmasına işaret eder.

Kendisinin Hz. Adem olduğunu veya Hz. Adem’in arkadaşı olduğunu gören, eğer ehilse devlet adamı olur, eğer alimse, insanlar ilminden istifade ederler.

Hz. Adem’in kendisiyle konuştuğunu gören kimse ilim sahibi olur.

Rüyada Hz. Adem’i kestiğini gören kimse lidere hıyanet, anne babasına veya öğretmenine asi olur.

Hz. Adem’in rengini açık olarak gören kimse, bir yerden diğer bir yere göç eder sonra yine eski yerine döner.

Adem (A.S.)i noksan bir halde görenin önemli işlemden birisi noksan kalır.

Onu iyi halde gören kimse ise büyük hayra girer.

Bazen Hz. Adem’i görme rüyası, rüya tabircisi olmaya delalet eder. Çünkü dünyada en evvel rüya gören ve onu da tabir eden O’dur.

İmam Nablusi; “Hz. Adem’i görmek, hacca gitmeye, bazen de neslin çoğalmasma delalet eder.” demiştir.

Rüyada Hz. Adem’i noksan bir halde görenin büyük işlerinden biri noksan kalır.

Rüyada Hz. Adem’i iyi halde gören kimse ise büyük hayra erer.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın