Rüyada lisan ağırlığı görmek

Rüyada medh ve zemmetmekten lisanının aciz kaldığını gören kimsenin, mahkemesi varsa delil getirmekten aciz kalır ve düşmanı tarafından maglup edilir.