Rüyada muhammed mustafa (sav) efendimizi görmek görmek

Rüyada Peygamber Efendimizi görmek gamdan sonra feraha, borçlu ise borcunu ödeyecegine, tutuklu ise tahliye olunacağına, korkuyor ise emniyete ulasacağına, sıkıntı ve yokluk içinde ise, hayırlı nimetlerin artmasına, zengin ise parasının ve malının daha da artacağına, fakir ise ondan kurtulacağına, hasta ise iyilesecegine delalet eder. Peygamber Efendimiz (SAV) bir hadis-i serifinde söyle buyurmustur: “Bir kimse rüyasında beni görse, o kimse ahirette en yakin bir sıfatla sefaatimle özel bir görüsle beni görür. ” başka bir rivayete göre “Bir kimse uykusunda beni görse, o kimse hakikaten ve gerçekten beni görmüstür. ” diye buyurmustur. Hz. Enesin (RA) rivayetine göre; “Rüyasında her kim beni görürse, cehenneme girmez, diye buyurmustur. Yine bir hadis-i serifte de: “Bir kimse rüyasında beni görürse, o kimse gerçekten ve aynen beni görmüs gibi olur. Çünkü seytan benim şeklime girmesi mümkün değildir. ” buyurmustur. Rüyasında Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa (SAV)i görmek, bütün sıkıntılardan kurtulup feraha çıkacağına delalet eder. Onun mübarek yüzünü gören kimse Cennetle müjdelenmis olur. Peygamber Efendimizi ayakta ve kendisi ile konuşur bir durumda görmek, o kimsenin tuttugu yolun iyiligine ve Peygamberimizin rızasına uygun olduğuna işarettir. Peygamber Efendimizi arkası dönük olduğu halde yürür görmek, bir sefere çikip ondan hayır görmeyecegine; aksine, kendisine dogru geldığını görmek, çikacagi seferden veya yapacagi işten hayır göreceğini gösterir. Peygamber Efendimizle bir sofrada oturup yemek yedığını görmek Cennet taamindan nasip alacağına ve dünya nimetlerinin de çogalacağına; sefaatine nail olacağına delalet eder. Muhammed Mustafa (SAV) Efendimizle birlikte bir deve üzerinde yolculuk yaptığını fakat devesinin daima Peygamber Efendimizin devesinden çok gerilerde kaldığını ve ona yetismek için çok çalıştığı halde bir türlü devesini yürütemedığını görmek, fahr-i Alem Efendimizin rızasına hilaf hareket ettiğinden tövbe etmesi gerektiğini gösterir. Ebu Hureyre Hazretleri söyle rivayet etmistir; rasulullah sallAllahü aleyhi ve sellem buyurmustur ki: “Beni rüyasında gören mutlaka beni görmüstür, çünkü seytan hiç bir vakit benim suretime giremez. ” su halde Rasulullah Efendimizi gören, her ne şekilde olursa olsun, onun mübarek yüzü suyu hürmetine mutlaka sonunda hayır ve hasenata kavuşur. Günahlarindan kurtulur, sefaatine mazhar olur. Rasulullah Efendimizle bir cami veya mescitte, birlikte namaz kildığını gören, dünya ve ahirette hiç bir musibete uğramaz, işleri daima yolunda gider, ahirette de makamı Cennet olur. Muhammed Mustafa (SAV) Efendimizle birlikte yolculuk ettiğini görmek, ibadetlerinin kabul edildiğine işarettir. Onunla bir mahalde oturup sohbet ettiğini gören, hasta ise şifa bulur, tutuklu ise kurtulur, büyük bir günah islemisse tövbe ve istiğfar ettiği takdirde, sefaatine nail olarak günahlarından kurtulur. Rasulü Ekrem Efendimizi uykuda gören, bunu yapmayi düşündüğü bir isin sonunun kötü olduğuna bir ihtar kabul ederek, bu işi işlemekten vaz geçmelidir. O mübarek zat-i serifi rüyasında ne şekilde olursa olsun, her gören, dünya nimetlerinden faydalanir, sıkıntı içinde ise mutlaka feraha çikar. Kendisinin ve ailesinin bütün keder ve sıkıntıları o aile içinden uzaklasir. Borçlu ise bütün borçlarindan halas olur. Ailesinde veya kendisinde bir hastalık varsa hepsinden şifa bulur ve şifa görür. Peygamber Efendimizi mübarek merkad-i seriflerinde ziyaret ettiğini görmek, cafer-i Sadik (RA)in yorumuna göre, onun Cennetle müjdelendigine delalet eder. Rasul-ü Ekrem Efendimizin mübarek kabirlerinden kalkarak yürüdügünü görmek, ahiretinin selametine ve ecelinin yaklaştigina işarettir. Mübarek kabr-i serifin, içeriye girmeden, dışarıdan ziyaret ettiğini görmek, peygamber Efendimizin sefaatine nail olmak için ibadetini siklastirmasina ve yoksullara yardım etmesi gerektiğine delalet eder. Her ne suretle olursa olsun, muhammed Mustafa (SAV) Efendimizin rüyada mübarek yüzlerini görmek, dünya nimetlerinden daha üstün olan ahiret nimetleriyle müjdelendigine işaret sayılır. Bir başka rivayete göre de sahih bir hadiste Hz. Peygamber (SAV) den: “Her kim beni rüyasında görürse o, uyanık bir halde de beni görecektir. Çünkü seytan bana benzer bir surete giremez” şeklinde varit olmustur, bir rivayette: “Her kim rüyasında beni görürse muhakkak o, hak ve gerçek olarak beni görmüstür. ” hz. Enes’den bir rivayette: “Beni rüyasında gören elbette cehenneme girmeyecek” şeklinde varid olmus ve bir rivayette de: “Her kim ki beni rüyasında görürse, o gerçek olarak beni görmüstür. Çünkü seytanin benim suretime girmesi mümkün değildir. ” şeklinde varit olmustur. Alimler arasında hadisin manasinda ihtilaf edilmiştir. Bunlardan bir kısmı hadisi serifin ifade ettiği şey rüya sahibinin Hz. Resulullah (SAV)i görmesi Resulullah (SAV)in bulunduğu heyet üzere olduğu takdirdedir, bazilari da bunda mübalaga ederek rüyayı gören Hz. Resülullah (SAV)i vefati zamanında bulunduğu heyet üzere gördügü takdirdedir, dediler, İbn-i Şirin (R. H.) de bunlardandir. Alimlerden diğer bir kısmı da Hz. Resulullah (SAV) hayatta bulunduğu şekilde görmek sari değildir, dediler, İbn-i Arabi de bunlar arasındadir. Hz. Resulullah (SAV)i bilinen sıfatlari üzere görmek, bizzat Hz. Peygamberi görmektir. Bilinen sıfatlardan başka şekilde görmek, hz. Resulullah (SAV)in misalini idrak etmektir, demişlerdir. öyleyse bütün hallerde Hz. Resülullah (SAV)i görmek, batil ve karma kansik rüya değildir. Belki o rüya bizatihi hak ve dogrudur. Her ne kadar bilinen sıfatlarindan başka bir surette görülürse de. Bütün bunlardan anlasiliyor ki, dogru olan hadis-i serifin manasi bazı alimlerin dedikleri gibi “Hangi durumda farzedilirse edilsin” rüya sahibinin rüyası haktir. Bundan dolayı bazı tabir alimleri, bir kimse, hz. Resulullah (SAV)i yasli görse, selamete erismeye; eğer genç görse harbin nihayet bulmasina; eğer tebessüm ettiğini görse rüya sahibi onun Sünnet-i Seniyyesine uyduguna işarettir, dediler. Bu alimlerden bazilan da bir kimsenin Hz. Resulullah (SAV)i bilinen heyet ve sureti ve kendi hali üzere görmesi o kimsenin iyi halli olusun, şöhrete erismesine ve ona düşman olan kimseye galip gelmesine işarettir, dediler. Bir kimsenin rüyada Hz. Peygamberi kızgin bir şekilde görmesi, o kimsenin halinin kötü olmasına işaretttir. İbn-i Ebi Cemre Hz. Peygamberi güzel bir surette görmek, rüya sahibinin dince güzelligine, güzel bir surette görmemek veya bedenin bazilarinda noksanlik görmek, rüyayı görenin noksanligina işaret eder, dediler. Çünkü Hz. Resulullah (SAV) gayet parlak bir ayna gibidir ki, o aynaya bakan kendi şeklini görür. Her ne kadar o ayna güzel bir durumda olsa da karşısinda bulunan şey bulunduğu durumda onda görülür. Hz. Peygamberi böyle uygun şekillerde görmekte gören için büyük faydalar vardır. Çünkü Hz. Peygamberi bu durumda görmekle rüyayı görenin durumu bilinir ve gafletten uyanir. Rüyada Hz. Muhammed (SAV)i gören kimse daima durumu iyi ve gönlü sen olur. Eğer o kimse üzüntülü ve kederli ise, üzüntü ve kederinden kurtulur veya hapis ise hapislikten kurtulur. Eğer Hz. Peygamberi görenler kusatma altında veya kitlik içinde iseler onlar bu gibi durumlardan kurtulurlar ve ucuzluk görülür. Eğer mazlum iseler mansur ve muzaffer olurlar. Eğer korku halinde iseler emin olurlar. Sifatlarini anlatmaya muktedir olmayacagi bir şekilde Resulullah (SAV)i rüyada görmek, rüya sahibinin din ve dünyaca güzel bir sonuçla müjdelenmesine işarettir. Eğer Resul-i Ekrem (SAV)in kendine teveccüh gösterdiginl veya bir şey ögrettiğini yahut namazında ona iktida ettiğini yahut Hz. Resülullah (SAV)in güzel bir şey yedirdığını veya layik bir hirka ve elbise giydığını ya da ona hayırlı dua ettiğini gören kimse, eğer mülke ehilse mülke nail olur. Eğer rüyayı gören alim ise, bildigi şeyle amel eder. Eğer abit birisi ise keramet ehlinin makamına erişir. Günahkar ise, tövbe eder. Rüyada Hz. Peygamberi görmek, delilleri açiklamaya, sözünde dogru ve vadinde durmaya işarettir. Bazen de rüya sahibi ailesi ve akrabalan arasında onların hiçbirisinin yetisemedigi bir makama nail olur, bazen o kimseye akrabalari ve yakınları tarafından haset ve düşmanlik yapilir. Bazen de o kimse, ailesinden ayrılır ve vatanindan başka bir vatana hicret eder. Bazen o kimse ana ve babadan yetim kalır. Eğer rüya sahibi yolculuk yapiyorsa ve halk da çokça susamissa, yagmurun yagmasina işaret eder. Kitlik ve yokluk içinde Hz. Peygamberi görmek, bolluk ve ucuzluga ve hatıralarina gelmiyecek bir şekilde hayır ve bereketin zuhur etmesine işarettir. Bir kadın rüyada Hz. Peygamberi görse, o kadın büyük bir rütbeye, iyi bir şöhrete, iffet ve emaneti korumaya nail, bazen de o kadın iyi bir nesille rızıklanir. Eğer o kadın zengin ise, malını Allah (C.C.) uğrunda infak eder. Rüyada Hz. Peygamberi görmek, eziyet ve cezaya sabretmeye işarettir. Eğer Hz. Peygamberi rüyada gören yetimse, büyük bir dereceye kavuşur. Eğer rüyayı gören doktorsa, insanlar onun doktorlugundan faydalanir. Bazen de, özellikle ashab ile olursa Hz. Peygamberi görmek, müslümanlarin galip, kafirlerin helak olmasına işarettir, onu rüyada gören borçlu ise, borcunu öder. Hz. Peygamberi gören kimse hasta ise, Allah (C.C.) ona şifa verir. Hacc etmemis bir kimse ise, beytullahi tavaf eder. Bela içinde bulunan bir kimse görse, Allah (C.C.) o belayi ondan defeder. Hz. Peygamber, bilinen heyeti üzere kitlik ve pahalilik olan bir yerde görülürse, o yerde bolluk ve ucuzluk olur. Eğer Hz. Peygamber bir yerde rengi degismis veya bazı azasi noksan görülürse, bu rüya o yerde dinin zayiflamasina ve bidatin meydana çıkmasına işarettir. Hz. Peygamberin üzerinde eski ve çürümüs elbise görmenin tabiri de böyledir, hz Peygamberin vefat ettiğini gören kimsenin kendi neslinden şerefli bir kimsenin vefatina işarettir. Eğer Hz. Peygamberin bir yerde cenazesini görse, orada büyük bir musibet olur. Hz. Peygamberin cenazesini tesvik ettiğini, hatta kabri seriflerine koyduğunu gören kimse, bidata meyleder. Kabrini ziyaret ettiğini gören kimse, büyük bir mala erişir. Bir kimse rüyada kendisini Hz. Peygamberin oglu olduğunu görse ve kendisi de evlati resul olmasa, o kimsenin imaninin halis olmasına işarettir. Bir kimsenin Hz. Peygamberi rüyada görmesinin bereket ve hayır yalniz o kimseye has olmayip belki bütün Müslümanlara samildir. Bir kimse rüyada Hz. Peygamberin, kendisine dünya malından veya yiyecek ve içecek bir şey verdiğini görse, verilen seyin şerefi nispetince o kimsenin erisecegi bir hayra işarettir. Eğer verdigi şey kavun ve karpuz gibi şeyler olursa, o kimse büyük bir şeyden kurtulur. Ancak eziyet, çetinlik ve meşakkata düşer. Hz. Peygamberin azasindan bir uzvunu kendi yaninda sakladığını görse, o kimsenin bidat olan bir işi yaptığına işaret eder. Bir kimse rüyada kendisinin Hz. Muhammed (SAV) şekline girdiğini veya onun mübarek elbiselerinden bir elbise giydığını veya Hz, peygamber kendisine mühür elbise veya kilicini verdiğini görse ve o kimse de mülk istiyorsa mülke erişir ve ora halkı kendisine itaat eder; hor ve hakirse, Allah (C.C.) onu aziz eder, talebe ise, ilimden muradına nail olur. Fakir ise, zengin olur ve bekarsa evlenir. Hz, peygamberi harap bir yerde görürse, o yer Hz. Resulullah (SAV)in bereketiyle tamir edilir. Eğer Hz. Muhammed (SAV)i bir yerin dahilinde oturdugu halde görse, o yerde ibret alinacak bir şey zuhur edecegine işarettir. Bir kimse Hz. Muhammed (SAV)in bir yerde ezan okuduğunu görse o yerde ucuzluk, bolluk ve adamlari çok olur. Eğer Hz. Muhammed (SAV)in bir yerde namaza durup namaz kildığını görse, müslümanlarin daginik işlerinin toplanmasina işarettir. Rüyada Hz, muhammed (SAV)in sürme çektiğini gören kimse dininde salih ve emniyet içinde olur. Bu rüyayı hamile bir kadın veya kocası görse, hamilinin erkek çocuk olmasına işarettir. Eğer Hz. Muhammed (SAV)ln haddinden fazla güzel olduğunu görse, bu rüya sahibinin çokça dindar olduğuna işarettir. Rüyada Resulullah (SAV)in sakali seriflerinin siyah olduğunu ve beyazlik bulunmadığını gören kimse, sevinç ve büyük bir ucuzluga kavuşur. Rüyada Resulullah (SAV)in sakalina aklik karistigini görse, o kimsenin kuvvetli olusuna ve düşmanına galip gelmesine işarettir. Eğer Resölullah (SAV)in başınin bulunduğu halden daha büyük olduğunu görse, devlet reisinin Müslümanlari korumasina işarettir. Resulullah (SAV)in sağ elinin parmaklarinin yumuk olduğunu görse, halifenin erzak vermemesine ve rüya sahibinin hacc ve cihat yapmamasina ve çoluk çocuğuna yedirip içirmemesini işarettir. Resul-i Ekremin sol elinin yumruk olduğunu görse, rüya sahibinin malının zekatini vermesine, dilenci ve fakirleri alikoymasina işarettir. Hz. Muhammed (SAV)in elinin parmaklarinin açik olduğunu görse, rüya sahibinin hacc ve cihat yapmasina işaret eder. Eğer Hz. Peygamberin parmaklarim avucu içinde sıkılmis olduğunu görse, halifenin ve rüya sahibinin işlerinde durgunluk olur ve onlara üzüntü ve keder isabet eder. Bir kimse Resulullah (SAV)in baldirlarinin uzun olduğunu görse, devlet reisinin ömrü uzun olur. Bir kimse Resul-i Ekremi silahli olarak asker içinde bulunduğunu ve askerin de böbürlendiklerini görse, o sene Müslümanlarin askerlerinin hezimete uğramalarina işarettir. Eğer Resül-i Ekrem silahla tam mücehhez olmadığı halde az bir asker içinde bulunduğunu ve askere mütevazi davrandığını görse; müslümanlarin düşmanlara galip gelmesine işarettir. Bir kimse Hz. Peygamberi boş ve sakalini taradigi halde görse, rüya sahibinin üzüntü ve kederinin gitmesine işarettir. Resul-i Ekrem (SAV)i kendi mescit veya harem-i saadette veya maruf mekaninda gören kimse, kuvvet, izzet ve yücelige erişir. Resul-i Ekrem (SAV)i ashabi arasında birbirlerini kardes yaptığını gören kimse, ilim elde eder. Rüyada Resulullah (SAV)in kabrini gören kimse, zengin olur, hapisse kurtulur. Bir kimse rüyada kendisinin Hz. Peygamberin pederleri olduğunu görse, o kimsenin itikadi zayiflar. Bir kimse rüyada Hz. Muhammed (SAV)in hanımlarindan birisinin kendisinin anasi olduğunu görse, o kimsenin imani artar. Bir kimse rüyada kendisini Hz, peygamberin arkası sıra yürüdügünü görse, o kimsenin Sünnet-i Seniyyeye ittiba ettiğine işarettir. Bir kimse rüyada kendisinin yaptığı işlerine Hz. Peygamberin baktigini görse, bunun tabiri Hz. Peygamberin o kimseye hanımının haklarina riayet etmesine emrettiğine işarettir. Hz. Peygamberle yemek yedığını gören kimseye, peygamberimizin zekatini vermesiyle emretmesine, hz. Peygamberin yalnizca yedığını görse, rüya sahibine sadaka vermesi için emrettiğine işarettir. Rüyada Resulullah (SAV)i takunyasiz ve ayakkabisiz görse, rüya sahibinin cemaatla namazı terkettiğinden ona cemaatla namaz kilmasi için emrettiğine işarettir. Bir kimsenin Hz. Muhammed (SAV)in mestlerin giydığını görmesi, hz. Peygamberin o kimseye Allah (C.C.) yolunda cihat yapmasi için emrettiğine işarettir. Bir kimse rüyada kendisi Hz. Peygamberle musafaha yaptığını (el sıkıştigini) görse, o kimsenin Sünnet-i Resulullaha (SAV) uyduguna işarettir, bir kimse kendi kanini Hz. Peygamberin kaniyla karismis olduğunu görse, o kimsenin şerefli bir kimseye akraba olacağına işarettir. Hz. Peygamberi kendisine bakla cinsinden bir şey verdiğini gören kimse, üzüntü ve kederden kurtulur. Eğer Hz. Peygamber kendisine rüyada hurma ve bal gibi güzel ve hos bir şey sunsa Kuran-i Kerimi ezberler ve ona sunulan şey miktarinca ilim elde eder. Peygamberimizin hutbe okuduğunu gören kimse, iyilikle emir ve kötülükten nehyeder. Hz. Peygamberin kendisine bir şey verdiğini gören kimse, ilme nail ve hakka tabi olur. Eğer Hz, peygamberin kendisine bir şey verdiğini ve verdigi şeyi almadığını görse, o kimse bidata girer. Bir kimse Hz. Peygamberi uzun boylu bir delikanli suretinde görse, insanlar içinde çıkacak fitneye işarettir. Resul-i Ekremi yasli bir şekilde görse, insanların afiyette olmalarına işarettir. Hz. Peygamberi bugday benizli olduğu halde gören kimse, heva ve hevesi terkeder. Ve tövbe etmeyi tercih eder. Hz. Peygamberin beyaz tenli olduğunu gören kimse, Allah (C.C.)a tövbe eder. Güzel amel yapar ve yolunu düzeltir. Bir kimse rüyada Hz. Peygamberin kendisine kızdığını veya kendisiyle mücadele ettiğini veya sesini onun sesinden daha fazla yükselttigini görse, o kimsenin dinde ihdas ve icat edecegi bir bidata işarettir. Hz, peygamberi öptügünü gören kimse, hz. Peygamberden rivayet edilen şeyde sebat etsin. Hz. Peygamberin herhangi bir yerde vefat ettiğini gören kimse orada vefat eder.

Yorum yapın