Rüyada erkek cinsiyet organı (penis) görmek

Rüyada erkek cinsiyet organi görmek evlat, mal ve şöhretle yorumlanır. Rüyada iki veya daha çok cinsiyet organi olduğunu görmek, mal ve çocuklarının ve mülkünün fazlaligina işarettir. Cinsiyet organinin biri tarafından kesildığını görmek, mal ve mülkünün elden çıkacağına, eğer kendisi kesmis ise, çocuğu olmayacağına, organinin kuvvetsiz olduğunu görmek halk arasında itibarinin azalacağına işarettir. Ibni Sirin’ e göre; cinsiyet aletinin büyüdügünü gören kimse, eğer büyük bir devlet adamı ise, kudret ve itibarinin artacağına, eğer esnaf veya tüccar ise, malının ve ticaretinin artacağına, fakir ise, orta halli bir kişi olacağına, bunun aksine küçüldügünü görmek de bu rüyanin ziddi ile yorumlanır. Cinsiyet organi koparip sonra tekrar yerine koyduğunu görmek, bir çocuğunun ölmesine ve başka bir çocuğunun dogacağına delalet eder. Cabir-ül Mağribi’ye göre; rüyada cinsiyet organinin hareketi, çok malla, itibar ve saygısinin büyümesiyle, çok çocuğu olması ile yorumlanır. Rüyada cinsiyet organinin kurudugunu gör-mek, dört şekilde tabir olunur: Ölüm, unutkanlik, çocuğunun ölü-mü, malının elinden çıkması. Bir rivayete göre de uzun bir yolcu-luga delalet eder. Rüyada cinsiyet organinin koptugunu görmek, neslinin tükenecegine, erkeklik kudretinin azalacağına, cinsiyet organinin yerinden çıktığını görmek, bir erkek evladı olacağına, organinin küçüldügünü görmek, fakirlesecegine, kendisinde hiç organ olmadığıni görmek ihtiyaç ve yoksulluga, organinda yara veya çiban görmek halk arasında adi çıkacağına, sünnet olduğunu veya sünnetli iken yeniden sünnet edildiğini görmek, dinine bagli olduğuna, ve ibadetinin devamına işarettir. Cinsiyet organinin ikiye bölündügünü görmek, dört şekilde tabir olunur: işlerini birakmak, çocuğunun ölmesi, yolcu ise yola gidememe, karısı hamile ise ikiz dogurmasi. Rüyada erkegin cinsiyet torbalarini görmek, kız çocukları, geçim, hayat, kese ve himaye ile yorumlanır. Rüyada görülen iki torba iki kıza delalet eder. Bu torbalarin büyümüs olduğunu görmek, düşmanlarının elinden kurtulacağına işarettir, iki torbasinin aci vermeden vücudundan ayrıldığını görmek, veya onlari yerine bağlamak ikiz çocuğu olacağına, torbalarin kesildığını görmek, yalniz erkek çocuklarının dünyaya geleceğine, bulunduğu yerin dışında başka bir torbasi bulunduğunu görmek, elindeki parasını uygun olmayan bir yere harcayacağına delalet eder. Bir başka rivayete göre de rüyada görülen erkegin cinsiyet organi, mal, evlat ve ömre işarettir. Cinsiyet organinin ayıplanmayacak derecede uzadığını ve büyüdügünü görmek, evlat ve malının çok olmasına işarettir. Bir kimse kendi cinsiyet organinin kaybolduğunu ve kendisinin de buna üzüldügünü görse, o kimsenin çocuğu kaybolur. Yahut yolculuğa çikar ve haber alamaz. Hasta ise ölür. Rüyada tenasül uzvunun uyanık görülmesi, sevinç, gayret, çalışma ve ihtiyacı gidermege işarettir. Cinsiyet organinin kesildığını gören kimse ölür, yahut malı gider, yahut ev1 ladi ölür ya da erkek evladından nesli kesilir yahut sehrinden uzaklasir. iki tane cinsiyet organinin olduğunu gören kimsenin iki erkek çocuğu olur. Kadin için erkeklik cinsiyet organi onun erkeklik taslamasina. Bazı tabirciler, bir kadın kendisinin erkeklik organi veya sakali olduğunu yahut erkek elbisesi giydığını görse, o kadın kocasına zulmeder ve kocasının kendisine söyledigi sözün aynısini kocasına söylemesine işarettir, dediler. Rüyada cinsiyet organim tutmak, ferahlik ve sevinçtir. Eliyle penisini tutup çikardığını tekrar yerine koyduğunu gören kimsenin erkek bir çocuğu olur. Bazen de bu rüya, elinden çikan malın yeniden ona dönmesine yahut ismi unutulduktan sonra yeniden isim ve şöhrete kavuşmasina işarettir. Bir yerde halk içinde çiplak olduğunu veya cinsiyet organinin uyarilmis olduğu ve kendisinin de utanmadığını yahut hayırlı veya serli bir iş işlediğini gören kimse, devlet isinden bir işi şiddetle taleb etmesine ve bu işi elde etmesine, saninin yüce olmasına ve temenni ettiği şeye nail olup düşmanlarına galip gelmesine işarettir. Cinsiyet organim gögsüne kadar ulasmis görmek, çalışma ve gayretinin ve talihinin yüksek olmasına işarettir. Cinsiyet organinin zayif olduğunu gören kimsenin evladınin hastalığına ve şöhretinin azalmasina işarettir. Penisinin sünnet edildiğini gören kimse iyi dindar olur. Erkeklik organinin disilik organina döndügünü gören kimsenin kuvveti acizlige, horluga ve zayıflığa döner. Bir kadının erkeklik organina dokundugumi ve o erkeklik organi erkeklik organina döndügünü görse, o kadının halinin degismesine işarettir. Fazla erkeklik organi, sırlari asikare etmeye ve kadınlari başka erkekler için helal etmeye işarettir. Rüyada erkeklik organinin demirden yahut bakirdan ya da herhangi bir madenden olduğunu görse, zengin olur, bazen de o kimsenin nesli kesilir yahut rahati gider. Sünnet olmadığıni gören kimsenin sünneti seniyeye muhalif hareketlerinin dünyaca fazlaligina işarettir. Cinsiyet organinda yara görmek, söylenmesi çirkin olan bir sözün söylenmesine işarettir. Rüyada sünnet olduğunu gören kimsenin dinindeki düzgünlügüne işarettir.

Yorum yapın